Categoriearchief: Informatie

Alstublieft geen eendjes voeren !

Momenteel hebben veel eenden, meerkoeten in de Vroonermeer net hun eieren uitgebroed en zwemmen met hun nageslacht rond voor voedsel en verdere opvoeding. Ook de futen zullen eerdaags in familieverband rondzwemmen.

Hoewel het verleidelijk is om, met name met kleine kinderen, de watervogels te voeren is dit zeer gevaarlijk voor de jonge vogels. Het voeren heeft een grote aantrekkingskracht op meeuwen die dan ook in de kortste keren rondfladderen om iets te bemachtigen. 

Ook de pulletjes en andere jonge watervogels zijn helaas een dankbare prooi voor de meeuwen. Zonder onderscheid worden zij uit het water geplukt. 

Daarnaast veroorzaken de uitwerpselen van de meeuwen een hinderlijke overlast voor de bewoners met een huis aan de waterkant. 
De grotere stukken brood die vaak achterblijven zijn er de oorzaak van dat er geregeld ratten zijn te zien bij de rietkragen.

Alstublieft, gooi geen etenswaren in de waterpartijen van de Vroonermeer!

  

 

 

 

 

Nieuwsbrief De Lispeltuut september 2019

Hierbij een update over de stand van zaken rond de nieuwbouw in Vroonermeer Noord waar de Lispeltuut, de Openbare Vroonermeerschool en de Kinderkroon (SKOA) op 1 gedeelde locatie vorm gaan geven aan basisonderwijs en kinderopvang in de wijk Vroonermeer.

Ouders en medewerkers betrokken
Vlak voor de zomervakantie heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin vanuit de gemeente de MR/OR van de scholen en de kinderopvang zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Afgesproken is dat bereikbaarheid en verkeersveiligheid uitdrukkelijk de aandacht zullen krijgen.

Twee basisscholen (katholiek en openbaar) en de kinderopvang onder één dak
We werken aan een voorziening waarin spelen, ontwikkelen en leren gebundeld zijn. Een integraal aanbod voor kinderen van 0 t.e.m. 12 jaar. In het nieuwe gebouw worden niet alleen de afzonderlijke functies onder één dak gecombineerd, er wordt ook van elkaars nabijheid geprofiteerd.

Architect 
De selectieprocedure voor de architect is inmiddels afgerond. Het project is gegund aan Frencken Scholl Architecten uit Maastricht. Binnenkort vindt het startoverleg plaats van de projectgroep. In de projectgroep hebben o.a. de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de nieuwbouw en de architect zitting. Er zullen afspraken gemaakt worden over de manier van werken gedurende de ontwerpfase. Waar nodig worden er rond thema’s specifieke werkgroepen geformeerd.

Overgang van oud naar nieuw
Door de oplevering van nieuwe woningen groeit het aantal kinderen in de Vroonermeer gestaag. In verband hiermee wordt gewerkt aan extra (tijdelijke) capaciteit voor onderwijs en kinderopvang bij de locatie van de dependance (realisatie januari 2020). Zo zorgen we dat er ook in de periode tot de ingebruikname, plek is voor alle kinderen van de Vroonermeer!

Planning
Naar verwachting zal het ontwerp van de nieuwbouw in de loop van 2020 gereed zijn waarna het project wordt aanbesteed en met de bouw begonnen kan worden. We gaan ervan uit dat we het gebouw in het schooljaar 2021-2022 in gebruik zullen nemen.

Als u nog vragen heeft, beantwoorden wij die graag.
Email: de.lispeltuut@saks.nl
Tel: (072) 564 45 96

Met vriendelijke groet,

Rob Boekelaar
directeur de Lispeltuut